_ _ _

Królewska Stomatologia

ul. Królewska 7/11 lok.4 93-319 Łódź krolewskastomatologia@gmail.com

Rentgen zębów

rentgen zębów ŁódźBadanie RTG zębów, powszechnie znane jako prześwietlenie zębów, to jedna z najczęściej wykonywanych w stomatologii procedur radiologicznych o charakterze diagnostycznym.

RTG zębów Łódź

Rentgen zębów jest wykorzystywany praktycznie we wszystkich dziedzinach stomatologii. Lekarz stomatolog może zlecić badanie RTG zębów w rozmaitych celach:

  • jako badanie diagnostyczne, którego zadaniem jest ustalenie przyczyny dolegliwości, na jaką uskarża się pacjent;
  • jako badanie kontrolne, którego zadaniem jest ocena skuteczności przeprowadzonego leczenia lub zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej;
  • jako badanie sondujące przed planowanym leczeniem protetycznym.

RTG zębów – rodzaje zdjęć

Zależnie od wskazań do wykonania badania radiologicznego Naszym Pacjentom oferujemy możliwość wykonania RTG o różnym zakresie. W naszej ofercie m.in.:

Zdjęcia punktowe

RTG punktowe obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie wycinek jamy ustnej (maksymalnie 4 zęby). Zdjęcie jest bardzo dokładne, dlatego znajduje zastosowanie w leczeniu kanałowym, diagnozowaniu zmian próchnicowych i stanów zapalnych, a także jako procedura kontrolna przy ocenie stanu wypełnień oraz implantów.

Zdjęcia pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne to zdjęcie panoramiczne, na którym widać wszystkie zęby. Takie zdjęcie umożliwia ocenę ogólnego stanu zdrowia zębów, a także położenia zębów zatrzymanych oraz rozmieszczenia korzeni. Zdjęcia panoramiczne dostarczają stomatologom niezbędnej wiedzy na temat stanu uzębienia pacjenta, bez której niemożliwe byłoby szczegółowe zaplanowanie leczenia.

Zdjęcia cefalometryczne

Zdjęcie cefalometryczne wykonywane przede wszystkim w celu zaplanowania prawidłowego leczenia ortodontycznego. Takie RTG daje obraz kości, tkanek miękkich czaszki oraz zatok. Dzięki temu pomaga również w diagnozowaniu wad zgryzu, których prawidłowe rozpoznanie jest kluczowe dla dalszego leczenia ortodontycznego i stomatologicznego.

Łódź – RTG zębów

Nasza Klinika jest jedną z pierwszych w Łodzi, która dysponuje najnowocześniejszym sprzętem radiologicznym do diagnostyki stomatologicznej. Wykonujemy wysokiej jakości RTG zębów m.in. na potrzeby:

Rentgen zębów wykonujemy na potrzeby Naszych Pacjentów oraz Pacjentów innych gabinetów stomatologicznych. Pacjenci prywatni skierowani do nas z innych gabinetów stomatologicznych zainteresowani wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego zębów nie muszą mieć skierowania. Jednak, w celu zapewnienia prawidłowości wykonanego badania zaleca się uzyskanie od lekarza prowadzącego szczegółowego wskazania co do rodzaju i zakresu RTG.

W celu umówienia terminu badania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem stacjonarnym 42 207 10 27 lub komórkowym 509 896 316. Termin można również zarezerwować bezpośrednio w recepcji kliniki.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2021
Działając na podstawie art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) KRÓLEWSKA Sp. z o.o. ul. Królewska 7/11 lok.4, 93-319 Łódź informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów rentgenodiagnostyki stomatologicznej. Kierownik jednostki organizacyjnej informuje, że prowadzona działalność związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko.
Zapewnienie bezpieczeństwa ogółu ludności oraz środowiska redukowanie narażenia na promieniowanie jonizujące u osób poddawanych badaniom i zabiegom z wykorzystaniem promieniowania, jak i u osób z ogółu ludności osiągane jest poprzez:

  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz parawanów ochronnych z materiałów o odpowiednim równoważniku ołowiu;
  • Regularne prowadzenie: okresowych testów kontroli jakości aparatów RTG oraz okresowych przeglądów serwisowych;

Medyczne pracownie rentgenowskie wykonane są zgodnie z projektem i obliczeniem osłon stałych zatwierdzonym odpowiednio przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, tak aby osoby z ogółu ludności nie były narażone na dawki większe niż 1 mSv w ciąg roku w przypadku pracowni rentgenowskich. (dawka graniczna dla osób z ogółu ludności 1 mSv w ciągu roku).

Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów RTG.
Działalność prowadzona z zakresu rentgenodiagnostyki nie prowadzi do uwolnień substancji promieniotwórczych oraz do zwiększenia narażenia na promieniowanie jonizujące.
W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano żadnych sytuacji awaryjnych związanych ze stosowaniem promieniowanie jonizującego. 

Królewska Stomatologia

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu!