Stomatologia dziecięca

W Królewskiej Stomatologii zadbaliśmy o to, by nasi Milusińscy nie nudzili się oczekując na wizytę swoją lub rodziców.

Znieczulenie ogólne narkoza

W sytuacjach bardziej skomplikowanych leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym jest wyjątkowo przydatne.

Chirurgia stomatologiczna

Współczesna stomatologia jest stomatologią bezbolesną.

Profilaktyka

Kładziemy duży nacisk na zabiegi zapobiegające powstawaniu chorób zębów oraz dziąseł.

Diagnostyka

W diagnostyce używamy kamery wewnątrzustnej, która dzięki powiększeniu i wysokiej rozdzielczości pomaga w badaniu.

Wybielanie zębów

„Metoda nakładkowa” czyli stopniowe wybielanie zębów żywych, bez wypełnień w miejscach widocznych.

Stomatologa zachowawcza

Stomatologia zachowawcza to dział zajmujący się leczeniem i odbudową zębów w ich naturalnym kolorze i kształcie.

Stomatologa estetyczna

Estetyka kojarzy się nam z pięknem i równowagą.

Previous Next
Stomatologia dziecięca Stomatologia dziecięca
Znieczulenie ogólne narkoza Znieczulenie ogólne narkoza
Chirurgia stomatologiczna Chirurgia stomatologiczna
Profilaktyka Profilaktyka
Diagnostyka Diagnostyka
Wybielanie zębów Wybielanie zębów
Stomatologa zachowawcza Stomatologa zachowawcza
Stomatologa estetyczna Stomatologa estetyczna

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Królewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-319), przy ul. Królewskiej 7/11/4, NIP: 7292689790 i REGON: 10104365200000 w celu prowadzenia działań marketingowych w serwisie https://www.krolewskastomatologia.pl

2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest

Królewska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-319), przy ul. Królewskiej 7/11/4, NIP: 7292689790 i REGON: 10104365200000

3. Zostałem poinformowany/a o tym, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres do wycofania przeze mnie zgody, o prawie do żądania dostępu do danych, które mnie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

4. Zostałem poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

5. Zostałem poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu personalizacji procesu marketingowego i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

7. Zostałem poinformowany/a o prawie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zajdzie jedna z okoliczności przewidzianych w przepisach.

8. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez

a) wysłanie wiadomości e-mail na adres siedziby ADO spod adresu podanego przez Państwa,

b) wysłanie listu poleconego na adres pocztowy siedziby ADO,

c) złożenie pisma zawierającego oświadczenie o cofnięciu zgody osobiście w siedzibie ADO.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.